Programi učenja stranih jezika  za odrasle i srednjoškolce (engleski, njemački, francuski i talijanski ) usklađeni su s europskim standardima učenja, poučavanja i vrednovanja jezičnog znanja, temeljem dokumenta Vijeća Europe poznatog kao CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ili, u prijevodu, Zajednički europski referentni okvir za jezike.
CEFR opisuje jezične kompetencije na 6 stupnjeva:

A1 – pripremni korisnik
A2 – temeljni korisnik
B1 – razvojni korisnik
B2 – samostalni korisnik
C1 – napredni korisnik
C2 – vrsni korisnik

A1 – Pripremni korisnik

Pripremni stupanj: podrazumijeva osnovno znanje jezika, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji.

A2 – Temeljni korisnik

Temeljni stupanj: podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima.

B1 – Razvojni korisnik

Prijelazni stupanj: razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima u zemlje u kojima se govori dotični jezik. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove.

B2 – Samostalni korisnik

Samostalni stupanj: može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujući tehničke rasprave u svom području djelovanja . Može s određenim stupnjem tečnosti i spontanosti razgovarati s izvornim govornikom. Može napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu navodeći prednosti i mane raznih rješenja.

C1 – Napredni korisnik

Napredni stupanj – Može razumjeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje. Može se izraziti tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može se učinkovito koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe. Može artikulirati jasne, dobro sročene, detaljne rečenice o složenim temama.

C2 – Vrsni korisnik

Vrsni stupanj – Može razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirajući argumente i važne dijelove skladne prezentacije. Može se spontano izražavati, vrlo tečno i precizno, razumijevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Priznata svjedodžba za svaki stupanj stječe se uspješno položenim završnim ispitom.
Svjedodžba je javna isprava pa zato ima pravo upisa u e-radnu knjižicu.

Svaki stupanj podrazumijeva preporučeni broj nastavnih sati (semestara) učenja i jasno definirane jezične kompetencije potrebne za prelazak na sljedeći stupanj:

Prijelaz iz jednog stupnja u sljedeći stupanj ovisi o stečenom znanju i napredovanju u korištenju različitih znanja i vještina, uz zadani broj nastavnih sati učenja.
Pregledom globalne ljestvice referentnih stupnjeva možete procijeniti svoju razinu znanja ili pristupiti ispitu čija će svjedodžba biti neupitan dokaz razine znanja koju posjedujete.